Hyppää pääsisältöön

Ominaisuudet

 

Ominaisuudet

Olet täällä

ViLLEn keskeiset ominaisuudet rakentuvat hyvin pitkälti tehtävien ympärille, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään arvioimaan automattisesti sekä tarjoamaan niistä opiskelijalle välitön palaute. Samoja tehtäviä voi käyttää niin oppitunneilla, kuin tenteissäkin, mutta jälkimmäisissä tehtävistä otataan oletuksena palaute pois näkyvistä.

Tehtävät on ViLLEssä jaoteltu kolmen pääkategorian alle. Visualisointiin pohjautuvat ohjelmointitehtävät ovat oma kategoriansa, matetemaattiset tehtävätyypit toinen, ja yleiset tehtävätyypit kolmas tehtäväkategoria. Yleisille tehtävätyypeille on luonteenomaista, että opettajat suunnittelevat tehtävät alusta loppuun haluamansa laisiksi, kun taas matematiikassa editorit ovat hyvin säänneltyjä ja opettajat lähinnä määrittelevät käytettäviä arvoalueita eriyttämisen näkökulmasta.Kaikki ViLLEn tehtäväeditoreilla luodut tehtävät ovat automattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä. Tehtävien, kurssien ja kierrosten yhteyteen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arviomiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoitustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikriteeristön pohjalta.